Inom Patientskadenämnden arbetar vi med överprövning/tvistelösning gällande patienters rätt till ersättning enligt patientskadelagen. De som drabbas av skador inom vården kan göra en anmälan till patientförsäkringen som hanteras av vårdgivarens försäkringsbolag. Om patienten inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan ärendet föras till Patientskadenämnden för yttrande. Inom vårt område möts frågeställningar av juridisk och medicinsk natur. Vi tar ställning till om skadan ger rätt till ersättning från försäkringen, orsakssamband samt ersättningens storlek enligt skadeståndslagen. Ärendena är komplexa och engagerande. Vi har en modern digital ärendeprocess.

Din roll blir att…
föredra ärenden inför Patientskadenämnden. Nämnden är sammansatt av representanter för patienter, försäkringsbolag samt hälso- och sjukvården, medicinskt sakkunniga och en ordförande som är lagfaren domare. Du bereder ärendet inför nämndens prövning i samråd med våra medicinskt sakkunniga med ett granskande och analyserande förhållningssätt. Ärendet föredras inför nämnden som tar ställning i ärendet. Du skriver protokoll samt förslag till yttrande som presenteras för ordföranden för justering och slutligt godkännande. Vid nämndens kansli arbetar vi även med patientkontakter, informationsfrågor, referat av nämndens principiella beslut, remissvar samt utveckling av systemstödet mm. Vårt kansli hanterar även Läkemedelsskadenämnden.

Vi söker dig…
som har juristexamen och har arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag, nämndverksamhet, myndighet, advokatbyrå, domstol eller liknande verksamhet. Vi ser gärna att du har särskilda kunskaper om och intresse för försäkrings- och skadeståndsrätt eller medicinsk rätt. Har du erfarenhet av kvalificerad skadereglering, helst gällande personskador, eller av föredragning, är det meriterande.

För att trivas och passa i rollen…
är du analytisk, noggrann och drivande samt har en utåtriktad, lyhörd och positiv läggning. Du är engagerad och ansvarstagande. Din språkliga förmåga är utmärkt i tal och skrift.

Kansliet…
består av 16 personer: en kanslichef, två team om vardera sju jurister (inklusive teamchef) och en administratör. Arbetsplatsen ligger på Karlavägen 108 i kontorsgemenskap med andra branschgemensamma organisationer inom Svensk Försäkring i Samverkan. Läs mer om vår verksamhet på
www.patientskadenamnden.se.

Närmare information om tjänsten lämnas av kanslichef Agneta Karlbom, tel 08-522 787 47 eller teamchef Andreas Nordström, tel 08-522 787 56. Facklig representant är Patrik Schirman, Saco, tel 08-522 787 43.

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2017.Löneform Månadslön
Sista ansökningsdag 2017-11-01

Tillbaka till lediga jobb